MEKANİK SALMASTRA NEDİR – NERELERDE KULLANILIR?
      Mekanik Salmastra pompanın sabit ve hareketli kısımları arasında sızdırmazlık sağlayacak şekilde çalışan hareketli bir makine parçasıdır. Aynı zamanda yabancı parça ve akışkanların girmesini de engeller. Mekanik Salmastra ile çevre standartlarını karşılayacak bir düzeyde sızdırmazlık sağlanabilir ve bakım masraflarını azaltabilir. Sızdırmazlık elemanlarının sebep olduğu işletmelerdeki kayıplar incelendiğinde bu kayıpların, sistemdeki makine ve ekipmanın hasarlarından oluşan kayıplar ve işçilik kayıpları olduğu görülür.
      Sızdırmazlık elemanının ilk satın alma maliyeti bu maliyetler yanında çok azdır. Özellikle pompalanan akışkan değerli bir akışkan ise ilk satın alma maliyetinin, arıza durumunda oluşan kayıplar içindeki payı daha azdır. Bu sebeple iyi bir sızdırmazlık elemanının işletmedeki ekipmanı hasara uğratmaması, işçiliğinin az olması ve az sızıntıya izin vermesi gerektiği ortaya çıkar. Mekanik Salmastra bu şartları en iyi şekilde sağlayabilen sızdırmazlık elemanları olarak gitgide artan bir yaygınlıkta kullanılmaktadır. Mekanik Salmastra, uzun ömür, ekonomiklik, düşük güç tüketimi, az ısı üretimi ve güvenilirlikleri sebebiyle tercih edilirler.
      Yumuşak Salmastraya göre Mekanik Salmastranın avantajları şunlardır:
1 -   Pompalanan üründe sıfır veya sınırlı sızıntı.
2 -   Sürtünme kayıplarını azaltır ve bu da pompanın verimini artırır. Güç sarfiyatını azaltır.
3 -   Mil veya mil burcu aşınmalarını azaltır.
4 -   Bakım masraflarını azaltır.
5 -   Yüksek basınçlarda ve korozif ortamlarda daha iyi sızdırmazlık sağlar.
6 -   Geniş bir aralıkta üretilirler ve neredeyse bütün pompa uygulamalarında kullanılabilirler.
7 -   Mili kavrar ve titreşimleri azaltır.
8 -   Sızdırmazlık bölgesindeki ısı üretimini azaltır.
      Tahrik kovanı: Milden aldığı hareketi Döner Elemana iletir. İçerisinde yaylar vardır. Bu yaylar Döner Elemanı bir kuvvet uygulayarak Sabit Elemana doğru iter. Yay kuvveti Döner Eleman ile Sabit Elemanın birbirine yapışmasını ve sızdırmazlığı sağlar.
      Döner Eleman: Birincil sızdırmazlık elemanıdır. Yüzeyi çok hassas işlenmiştir. Sızdırmazlığı sağlanacak akışkana göre değişik malzemelerden imal edilirler. Sabit Eleman ile malzemesi uyumlu olmalıdır. Yoksa aşınma çok çabuk gerçekleşir. Döner Eleman Sabit Eleman ile birlikte bir taraftan ana sızdırmazlığı sağlarken diğer taraftan da O-Ring ile mil üzerinden sızdırmazlığı da sağlar. Sabit Eleman ile Mil arasında herhangi bir sızdırmazlık elemanı yoktur.
      Sabit Eleman: Ana sızdırmazlık elemanıdır. Yüzeyleri çok hassas işlenmiştir. Pompanın gövdesi veya salmastra yatağı ile dış ortamın sızdırmazlığını Statik O-ring ile birlikte sağlar. Statik O-Ring: Pompa gövdesi ile dış ortam arasındaki sızdırmazlığı sağlayan ikincil sızdırmazlıktır. Dinamik O-Ring: Mil üzerinden akışı engelleyen ikincil sızdırmazlık elemanıdır. Yay: Döner Elemanı Sabit Elemana doğru iterek iki yüzeyin birbirine yapışmasını sağlar.